Visa undermenyn

Tävla

Vid alla tävlingar gäller EGA.

Startavgifter: Senior Singel 100:-, junior singel 50:-, juniorer lag 75:- per person, seniorer lag 150:- per person.
Tävlingsgreen-fee utöver startavgift: Senior 300kr, Junior 150kr.
Tävlingssponsorer har 1 lag eller 1 singel utan startavgift

S = slagtävling
Pb = poängbogey
Sl = slaggolf
Gs = greensome
MGs = mixed greensome
Fs = foursome

Tävlingar märkta * gäller endast klubbens medlemmar.

Klassindelning
A = 0 – 11,4
B = 11,5 – 21,4
C = 21,5 – 36,0

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten till ändringar i programmet.

Anmälning till tävling

Anmälningslista uppsättes c:a en vecka före tävlingsdagen.
Anmälan till tävling sker under ”Min golf” på www.golf.se eller anmälningslista senast klockan 24:00, tre dagar före tävlingsdagen.
Viktigt är att alla hcp-ronder är registrerade under ”Min golf” före tävling.
Startlista finns under ”Min golf” på www.golf.se och anslås på anslagstavlan senast klockan 15:00 dag före tävlingsdag.
Resultatlista kommer att läggas ut under ”Min golf” på www.golf.se.

Prisutdelning

Pristagare som inte har tillfälle att närvara vid prisutdelning äger rätt att till tävlingsledningen meddela ombud för att hämta pris. I annat fall tillfaller priset till nästa deltagare i resultatlistan.

Tisdagar

Tisdagar 14 mars till 13 oktober är det damgolf med ett uppehåll under sommaren.
Damerna har företräde vid start mellan kl. 16:30-17:00.

Onsdagar

Onsdagar mellan 15 april och 14 oktober har GO 65 och Lady 60.
Startförbud mellan 07:00 – 11:30. Med ett uppehåll under sommaren.

Information om tävlingar

Information om tävlingarna finns på hemsidan www.nybrogk.se. Vid vissa tävlingar är banan ledig för spel efter bara ett par timmar.
För besked, ring kansliet 0480-55044.

Tävla (4)

Vid alla tävlingar gäller EGA. Startavgift [...]

Damgolf på tisdagar

2019-04-26 | 10:18

Grannsämjan

2019-04-24 | 11:28

Tävlingsprogram

2019-03-19 | 14:07