Visa undermenyn

Grannsämjan 2017

Deltävlingar & Speldatum

Kalmar GK               söndagen den 23/4
Grönhögen GK        söndagen den 11/6
Oskarshamns GK   söndagen den  27/8
Emmaboda GK       söndagen den 24/9

Viktiga ändringar inför 2017

Parspel
Omgång 1: Scramble
Omgång 2: Fyrboll 90% HCP
Omgång 3: Irish Greensome Tryall
Omgång 4: Fyrboll 90% HCP

Dessutom får man 1.5 gånger poängsumman i sista omgången. Detta för att fler ska ha chans att vinna eller förbättra sin placering

Ladda ned folder för GRANNSÄMJAN 2017


Bestämmelser för Grannsämjan

Allmänt

Förbehåll

Grannsämjan har rätt att i samråd med berörda GK göra nödvändiga ändringar och tillägg i dessa bestämmelser.

Information

Samtliga deltagande klubbar får vid det årliga mötet information om Grannsämjan. Klubben ansvarar för att kontaktpersoner får del av informationen. Dessa bestämmelser finns även på respektive deltagande klubbs hemsida.

Administration

Grannsämjan administreras av golfklubbarna i Emmaboda, Nybro, Kalmar, Grönhögen, Oskarshamn, Mönsterås, Möre, och Saxnäs.

Deltagande

Medlemmar tillhörande följande klubbar äger rätt att delta: Emmaboda, Nybro, Kalmar, Grönhögen, Oskarshamn, Mönsterås, Möre och Saxnäs.

Värdskap

Deltagande i Grannsämjan innebär att klubben ställer upp som arrangör enligt historisk turordning och uppgjort schema. Klubben har möjlighet att välja lördag eller söndag som speldag. Aktuella speldatum (normalt två omg. före och två omg. efter semesterperioden) bestäms på ett årligt möte med klubbarna.

Antal spelomgångar

4 spelomgångar

Starttider 2017

OBS! Första start 08.00 – 09.00 beroende på antalet deltagare och spelplats.

Reservation av starttider för ca 128 spelare dvs. 5-6 timmar speltid.

Rekommendation 8-10 min mellan bollarna vid 3-boll och 10 min vid 4-boll.

 

Anmälan till tävling

Anmälan görs via www.golf.se/ Min Golf/ Tävlingsanmälan.

Sista anmälningsdag är torsdag kl 14.00 i tävlingsveckan.

Vid överanmälan gäller anmälningsordning.

 

Efteranmälan till tävling

Efteranmälan till tävling kan göras mot erläggande av dubbel startavgift och i mån av plats.

Överanmälan

Vid överanmälan gäller följande regler:

1. Tidigare deltagande i Grannsämjan under säsongen ger förtur

2. Bortlottning enligt HCP-principen

Vid första deltävlingen för säsongen skall, vid överanmälan, rimlig proportion

(ung 1/3 – 2/3) mellan hemmaspelare och gästspelare beaktas

Startavgift inkl. greenfee

Startavgiften är 200kr/singel och 400kr/par

40kr/spelare av startavgiften vid varje deltävling avsätts till prisbordet för Grannsämjan totalt. Denna summa betalas direkt efter varje deltävling till den klubb som står som arrangör av årets sista GS-tävling. (2016 – Möre GK)

Uteblivande från start

Avanmälan skall ske före anmälningstidens utgång. Om avanmälan sker senare eller ej göres (och giltigt skäl ej föreligger), betraktas det som uteblivande från start och spelaren blir skyldig att betala dubbel startavgift.

Spelarens hemmaklubb kontaktas, reglerar detta med spelaren och skickar aktuell summa till ”drabbad” arrangörsklubb.

Allmänna tävlingsbestämmelser

Spelform

A-klass 18 h slag med hcp

B-klass 18 h slaggolf med hcp

Par-klass 18h fyrboll slaggolf med hcp

Det är ej nödvändigt att spela med samma partner i fyrboll vid varje tävling.

Klass/hcp/tee

A-klass hcp +8,0-15,0 gul/röd tee

B-klass hcp 15,1-36,0 gul/röd tee

Par-klass individuell hcp +8,0-36,0 gul/röd tee

Även spelare med hcp 37-54 erbjuds att deltaga men skall spela på hcp 36,0

Herrar med officiellt hcp som fyllt eller under året fyller 70 år kan välja röd tee

Resultaträkning och placeringspoäng

De tävlande erhåller individuella placeringspoäng och spelare som har högsta sammanlagda poäng efter deltävling 4 utses till ”Årets Granne”.

Varje deltävling ger enligt principen:

1:an 12 poäng, 2:an 9 poäng, 3:an 8 poäng osv ner till 10:an 1 poäng

Deltävling 4 får man 1,5 av poängen ovan

1:an 18 poäng, 2:an 12,5 poäng,  3:an 10 poäng osv ner till 10:an som får 1,5 p

Vid lika poäng avgör:

1. Lägsta platssiffra

2. Antal förstaplatser

3. Lägsta exakt hcp vid 1:a deltävlingen

4. Lottning

Registrerade ronder i GIT

För att få pris/placeringspoäng krävs att spelare har EGA Exakt Tävlingshcp enligt de bestämmelser från SGF som infördes fr.o.m. 2013

Övriga tävlingsregler

Allmänt

Tävlingen spelas enligt R&A:s/SGF:s “Regler för Golfspel 2016, ”Spel- och tävlingshandboken 2016”, Allmänna tävlingsbestämmelser i detta dokument, följande kompletterande lokala tävlingsregler samt klubbens lokala regler gäller. Dessa lokala regler/tävlingsregler upphäver alla andra lokala regler/tävlingsregler på klubben.

Avståndsmätare (Regel 14-3 Anmärkning)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare till att bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex höjdskillnader eller vindhastighet), bryter spelaren mot Regel 14-3.

(För fullständig text se: Regel 14-3 anm, Decision 14-3/0.5, 14-3/18)

Denna tillåtelse gäller även om arrangörsklubbens lokala regler förbjuder sådant användande.

Persontransporthjälpmedel

Persontransporthjälpmedel är tillåtet att använda för alla ålderskategorier om beslut finns från spelarens hemmaklubb. I övrigt gäller SoT 8.2.2.2 (Persontransporthjälpmedel). Tillstånd skall visas upp för tävlingsledningen före start. Observera, tillstånd för att använda transporthjälpmedel är personligt. Partner eller medspelare som inte har tillstånd att använda transporthjälpmedel får inte åka i ett transporthjälpmedel under pågående rond.


Information till arrangerande klubb

Allmänt

Arrangerande klubb ansvarar för att tävlingen genomförs enligt dessa tävlingsregler. All information om tävlingen skall skickas till deltagande klubbar.

Inbjudan/reklam för tävlingen

Information om tävlingen skickas ut i samband med klubbarnas nyhetsbrev samt läggs in på klubbarnas hemsidor.

Spelordning

Rekommenderad startordningen är följande:

A-klass 18 hål – B-klass 18 hål – Par-klass 18 hål (undantag Mönsterås GK)

Hänsyn skall tas till långresande spelare.

Samtliga 4 tävlingsomgångar skall administreras i GIT och läggas upp så att den är öppen för spelare med EGA Exakt Tävlingshandicap. (Se info från SGF)

Startlista

Startlistan finns att tillgå på www.golf.se efter kl.15.00; en till två dagar före respektive tävling.

Organisation

Arrangerande klubb ansvarar för att funktionärer för tävlingens genomförande finns till hands. Starter/ranger som skyndar på spelet är att rekommendera.

Resultatredovisning

Alla resultat skall redovisas och publiceras i GIT. Uppdaterad total poängställning skall efter varje omgång finnas att tillgå på klubbarnas hemsida. Startlistor och resultatlistor utan sekretess-filter (alla spelarnamn skall framgå) skickas till Emmaboda GK för totalsammanställning.

Priser

Gemensam prisutdelning sker klassvis.

Prisbord/deltävling

I varje deltävling utdelas pris till var 7:e deltagare/par/klass samt ett scratchpris.

160kr av startavgiften disponeras så att 80kr går till prisbord och 80kr till klubben. (40kr/spelare går till den klubb som arrangerar sista GS-tävlingen)

A-klass 1 pris / 7:e deltagare

B-klass 1 pris / 7:e deltagare

Fyrboll 1+1 pris / 7:e par

Scratchpris 500kr (värde)

 

Prisbord/Grannsämjan totalt (efter 4 spelade omgångar)

Arrangör för sista deltävlingen erhåller från de klubbar som arrangerat årets tidigare deltävlingar 40kr/deltagare. (+40kr /deltagare från egna tävlingen). Denna summa ger disponibel prissumma för Grannsämjan totalt och prisbordet bör omfatta följande:

Förstapris och vandringspris till ”Årets Granne”.

Ytterligare minst 7 priser i proportion till sammanlagd prissumma.

1000kr går till utlottning av greenfeekuponger bland närvarande vid prisutdelningen efter tävlingsomgång fyra.

Tävla (3)

Vid alla tävlingar gäller EGA. Startavgift [...]

Grannsämjan 2017

2017-01-18 | 07:54

Tävlingsprogram

2016-04-06 | 14:07