Visa undermenyn

Styrelse

Nybro Golfklubb

Ordförande – Eva Bengtson

V. Ordförande – Tobias Nygren

Sekreterare – Lena Arvidsson

Ledamot – Marita Andersson

Ledamot – Johanna Karlsson

Ledamot – Hans Sjögren

Suppleant – Lage Eriksson

Suppleant – Karin Ögersten

Adjungerad – Patrik Tagesson, Banchef

Adjungerad – Karl-Martin Härström, Klubbchef

Adjungerad – Jesper Lindgren, Headpro

Klubbmästare

Här presenterar vi alla klubbmästare.

Historia

Viktiga händelser genom åren.

Stadgar

Nybro golfklubbs stadgar.

Policy

Policyplan för Nybro Golfklubb.

Styrelse

Nybro Golfklubbs styrelse.

Kommittéer

Våra olika kommiteér.