Visa undermenyn

5 Tävlingsregler

Tillfälliga tävlingsregler finns anslagna på klubbens officiella anslagstavlor och på hemsidan. Därutöver gäller följande tävlingsregler för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

5.1 Tee i handicaptävlingar Regel 11
Om inte annat bestämts i villkor för en tävling måste alla damer spela från röd tee och alla herrar spela från gul tee. Undantag: Pojkar till och med det år de fyller 12, herrar från och med det år de fyller 75 och spelare med läkarintyg, som kan välja att spela från röd tee. Plikt: Matchspel – motspelaren kan begära att spelaren, utan att räkna slaget och utan plikt, slår om slaget från rätt tee; Slagspel – två slag och om felet inte rättas till, enligt Regel 11-4b, diskvalifikation.

5.2 Tävlingsledningen avbryter spelet Regel 6-8
Tävlingsledningen tillkännager avbrott och återupptagande av spelet genom sirensignaler. Spelarna måste avbryta spelet enligt Regel 6-8b och dess Anmärkning. Spelet återupptas enligt Regel 6-8d efter det att tävlingsledningen bestämt att spelet skall återupptas.
Följande signaler används:
Avbryta spelet omedelbart (Åska) – En lång signal.
Avbryta spelet – Tre signaler, upprepade gånger.
Återuppta spelet – Två korta signaler, upprepade gånger.
Plikt: Avbryta spelet omedelbart – enligt Regel 6-8b Anm; Avbryta eller återuppta spelet – enligt Regel 6-8b.

5.3 Paus efter 9 spelade hål Regel 6-8
Under en fastställd rond har spelarna, efter hål 9 vid kiosken, rätt att avbryta spelet enligt Regel 6-8a och ta en paus på högst 5 minuter för att inta förfriskningar. Plikt: Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag.

5.4 Scorekortsinlämning Regel 6-6
Scorekortsinlämningen sker i Recordingarea på kansliet. Scorekortet är inlämnat när spelaren lämnat rummet.

Spela » Regler (7)

Klubbens regler och föreskrifter.

2 Generella lokala regler

Fastställda att gälla på alla klubbar anslutn [...]

3 Lokala regler

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på k [...]

4 Generella tävlingsregler

4.1 Otillbörligt dröjsmål långsamt spel i mat [...]

5 Tävlingsregler

Tillfälliga tävlingsregler finns anslagna på [...]

6 Villkor för tävling

Tillfälliga villkor för en enskild tävling fi [...]

7 Ordningsföreskrifter

Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslag [...]