Visa undermenyn

6 Villkor för tävling

Tillfälliga villkor för en enskild tävling finns anslagna på klubbens officiella anslagstavlor, på tävlingsanmälan och på hemsidan. Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

6.1 Anmälan till tävling
Anmälan till tävling skall göras senast klockan 22.00 tre dagar före tävlingen under ”min golf” på www.golf.se eller på anmälningslistan eller i terminalen på kansliet.
Medlemmar i Emmaboda GK betalar ingen greenfee i samband med tävling på Nybro GK.
Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande startavgift.

6.2 Handicapklasser
Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning:
Klass A handicap till och med 11,4
Klass B handicap 11,5 till 21,4
Klass C handicap 21,5 till 36,0
Vid färre än 4 startande eller två lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.

6.3 Särskiljning i slagspel
I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning.
I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom ”play off hål för hål” med start på hål 1. Övriga placeringar enligt resultatlistan med eventuellt delade placeringar.

6.4 Prisutdelning
Spelare som inte har tillfälle att närvara vid prisutdelning äger rätt att till tävlingsledningen meddela ombud för att hämta pris. I annat fall tillfaller priset nästa deltagare.

Överträdelse av ett villkor för en tävling kan, före fastställd rond eller under pågående rond, leda till att spelaren uteslutas ur tävlingen eller diskvalificeras och/eller efter avslutad rond rapporteras till hemmaklubben och GDF för eventuell disciplinär påföljd.

Spela » Regler (7)

Klubbens regler och föreskrifter.

2 Generella lokala regler

Fastställda att gälla på alla klubbar anslutn [...]

3 Lokala regler

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på k [...]

4 Generella tävlingsregler

4.1 Otillbörligt dröjsmål långsamt spel i mat [...]

5 Tävlingsregler

Tillfälliga tävlingsregler finns anslagna på [...]

6 Villkor för tävling

Tillfälliga villkor för en enskild tävling fi [...]

7 Ordningsföreskrifter

Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslag [...]