Visa undermenyn

7 Ordningsföreskrifter

Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslagna på klubbens officiella anslagstavlor och på hemsidan.
Därutöver gäller följande ordningsföreskrifter för allt spel på klubben:

7.1 Person med golfutrustning på banan, som inte löst gällande greenfee eller saknar spelrätt, kan få betala dubbla gällande greenfee. Greenfeetag eller lämplig identitetshandling bör kunna uppvisas på begäran.
7.2 Vårdad klädsel krävs på banan och i klubbhuset. Mössa bärs inte inomhus. Golfskor med metallspikar är inte tillåtna inomhus.
7.3 Bilparkering får bara ske på angivna platser.
7.4 Barn i barnvagn får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel.
7.5 Kopplad hund får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel. Bajspåse måste användas
7.6 Spelarna bör inte störa andra spelare med elektroniska apparater (t.ex. mobiltelefoner).
7.7 Spelare är skyldiga att följa anvisning från kontrollant. Golf ID, medlemsbricka eller greenfeekvitto bör kunna uppvisas.
7.8 Hela bunkerkrattan skall placeras i bunkern med skaftet i spelriktningen.
7.9 Det är inte tillåtet att gå direkt ut på hål 4 och hål 14 om grupp som spelar hel rond hindras.
7.10 Spel från 14:e tee får, av säkerhetsskäl, inte ske när det finns spelare på 18:e green.
7.11 Det är tillåtet att ta en paus på högst 5 minuter vid kiosken efter hål 9. Om efterföljande grupp inte önskar ta paus har den rätt att gå igenom. Grupp som är mer än startintervallet efter gruppen framför har inte rätt till paus.
7.12 Banpersonal har företräde på banan. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen innan slaget slås.

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.
Årsrevision den 2013-04-08 Staffan Gustafsson DD SmGF.
Godkända av klubbens styrelse

Spela » Regler (7)

Klubbens regler och föreskrifter.

2 Generella lokala regler

Fastställda att gälla på alla klubbar anslutn [...]

3 Lokala regler

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på k [...]

4 Generella tävlingsregler

4.1 Otillbörligt dröjsmål långsamt spel i mat [...]

5 Tävlingsregler

Tillfälliga tävlingsregler finns anslagna på [...]

6 Villkor för tävling

Tillfälliga villkor för en enskild tävling fi [...]

7 Ordningsföreskrifter

Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslag [...]