Visa undermenyn

2 Generella lokala regler

Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF.

2.1 Stenar i bunkrar
Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål, Regel 24-1 är tillämplig.

2.2 Följande markeringar gäller på banan:

Banmarkering Innebörd Regel i Regler för Golfspel 2012-tillsvidare

Vit -Out of bounds – 27
Gul – Vattenhinder – 26
Röd – Sidovattenhinder – 26
Blå – Mark under arbete (MUA) – 25
Blå-vit Mark under arbete – spel förbjudet – Bilaga 1 Del B 2a
Vilken som helst av färgerna ovan med grön topp – Miljökänsligt område (MKO). Spel förbjudet – Bilaga 1 Del B 2b
Orange – Oflyttbart hindrande föremål – 24

Spela » Regler (7)

Klubbens regler och föreskrifter.

2 Generella lokala regler

Fastställda att gälla på alla klubbar anslutn [...]

3 Lokala regler

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på k [...]

4 Generella tävlingsregler

4.1 Otillbörligt dröjsmål långsamt spel i mat [...]

5 Tävlingsregler

Tillfälliga tävlingsregler finns anslagna på [...]

6 Villkor för tävling

Tillfälliga villkor för en enskild tävling fi [...]

7 Ordningsföreskrifter

Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslag [...]